Berätta i särskolan

Jag tycker mycket om att berätta för elever i särskolan. Här kan man verkligen prata om att lyssnarna är med om att skapa berättelserna. Deras kommentarer och reaktioner blir de vingar som mina sagor och sägner flyger fram på.

I slutet av april besökte jag biblioteket i Sala och berättade för elever på särskolans alla stadier. Jag trivdes med eleverna och det viktigaste var att de trivdes med mig.

Väl hemma igen fick jag ett mail från Kristina Jonstad som är lärare för högstadieeleverna.

Hej och tack för en fantastisk föreställning på biblioteket i Sala. Våra högstadieelever var så nöjda med besöket. Innan vi skulle gå så var det mycket stånk och stön, men på vägen tillbaka till skolan var eleverna nästan euforiska. De höjde dig till skyarna.

Sådant värmer och ger kraft till fortsatt berättande.

I Sala får de elever som går ut särskolans högstadium en bok, med förhoppning att läslusten ska bibehållas. I år får eleverna en av mina böcker. Riktigt roligt.