Berätta så alla är med

Under hösten föreläser jag runt om i Sverige om mina erfarenheter av att berätta på dagcenter, gruppboende, särskola och demensboende. Det har alltid legat mig varmt om hjärtat att berätta historier för både barn och vuxna som av olika skäl inte får tillgång till det stora utbudet av berättelser som traderats i folktraditionen och spridits via den skrivna litteraturen. Det är nog faktiskt det allra roligast jag gjort under mina trettio år som muntlig berättare. Och mina lättlästa böcker är nog de viktigaste jag skrivit.

Ofta möter jag läsombud och högläsare inom LSS och äldreomsorg. Då ger jag massor av praktiska tips på hur man kan berätta och visar att det inte är svårt att berätta sagan eller historien själv på ett fängslande sätt.

I höst föreläser jag bland annat i Heby kommun, Norrköping och Härnösand. Ibland är föreläsningarna öppna för alla intresserade, så i Östergötland den 16 oktober, där Regionbiblioteket är arrangör. Länk hittar du här.

Mer om läsombudsverksamheten i Sverige finns på hemsidan för Myndigheten för tillgängliga medier.