Kurser och inspirationsdagar

Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter i konsten att berätta och medverkar på studiedagar, kurser och personalmöten. Jag håller allt ifrån en föreläsning på en timme till till heldagskurser.

Mitt syfte med en föreläsning eller berättarkurs är att;

  • väcka funderingar kring det muntliga berättandet och sagans betydelse,
  • inspirera till eget berättande,
  • visa att detta inte är något märkvärdigt utan att alla kan berätta utan bok,
  • visa att det är möjligt att berätta utan bok även för små barn.

Och framförallt vill jag göra detta på ett underhållande sätt. En studiedag kring berättandet skall vara en rolig dag.

Jag berättar hur det kom sig att jag själv började berätta och ger en mängd praktiska tips på hur man kan berätta. Jag tar upp olika sorters sagor och berättelser och diskuterar de spännande möjligheter som sägnerna erbjuder. Om vi har en hel dag till vårt förfogande hinner vi också med enkla och roliga berättarövningar som ger självförtroende att börja berätta.

Sagor att berätta och leka

föreläsningHur berättar man sagor för små barn på ett lustfyllt och spännande sätt? Det handlar den här föreläsningen om. Utifrån mina egna erfarenheter som sagoberättare visar jag hur sagor kan levandegöras med tygtrasor, föremål, leksaksdjur och annan enkel rekvisita. Konkret, enkelt och roligt! 1,5 tim. Jag håller också längre berättarkurser.

Den nyutgivna boken Sagor att berätta och leka kompletterar föreläsningen.

”Helt otroligt bra och trevligt. Vi lärde oss massor.” Personal på Lärkans musikförskola, Stockholm

”Fantastisk föreläsning!” Personal Torparmors Personalkooperativa förskola
Vällingby.

Berätta, läsa och skriva så att alla är med

Jag berättar ofta för personer med utvecklingsstörning. Det är något av det allra roligaste jag gör, eftersom jag aldrig riktigt vet vad som kommer att hända. Men det är också något av det allra svåraste, eftersom det ställer krav på improvisation och äkta växelverkan med publiken.

På konferenser och kursdagar delar jag ofta med mig av mina erfarenheter från att berätta på särskolor och i daglig verksamhet. Jag visar hur jag berättar med hjälp av enkla föremål, diskuterar framförandet och hur jag väljer ett språk för att nå fram till alla. Jag berättar också om hur jag tänker när jag skriver mina LL-böcker, språkliga fallgropar och hur texterna kan användas.

Runt om i landet har jag deltagit i utbildningar av Läsombud, både inom handikappomsorg och äldreomsorg och föreläst om berättande och högläsning för frivilligarbetare inom äldreomsorgen.

Berättelser i kulturlandskapet

Sagor och sägner är underhållning. Det är roligt och spännande att lyssna. Men de är också så mycket mer.

I berättelserna möter vi livet förr i tiden. Vi lär känna pigor och drängar, fattiga torpare och rika herrgårdsfruar. Barn föds, dör ofta tidigt, och många råkar ut för en ond bråd död. Åkrar plöjs och sås, gräset höstas och säden skördas och tröskas, ved huggs, korna mjölkas och grädden kärnas. Ungdomarna dansar i vägkorsningen och i kyrkan firas julotta på juldagsmorgonen. Med hjälp av berättelserna befinner vi oss mitt uppe i livet som pågår.

Sägnerna laddar vardagsföremålen med känslor. Smörkärnan blir spännande, liksom luskammen, skäran och spinnrocken. Sägnerna bortbytingar, tomtar, trollkärringar och frimurare hjälper oss att förstå och komma nära människors vardagsliv.

Jag föreläser ofta och har kurser om hur sagor och sägner kan vara redskap för att skapa intresse hos barn och ungdomar för livet förr i tiden och bygdens egna historia. Överallt finns det spännande berättelser som kan skapa ett intresse för den egna hembygden.

Många av mina böcker handlar om det här, till exempel Skära och skäppa – sagor om ting och Sägenresan.